Algemene voorwaarden

Verzameling oude boeken

Disclaimer

Op deze website bieden wij u informatie aan over onze diensten. Voor het uitvoeren van onze diensten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij op deze website cookies voor meer gebruiksgemak. In ons cookiebeleid leest u hoe meer over het gebruik van cookies, in ons privacy statement leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen. 

Informatie op de website

Wij hebben onze website met grote zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat de informatie op de website altijd volledig en juist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website. De op deze website gepresenteerde informatie dient te worden beschouwd als indicatie. Deze worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Deze informatie dient niet als commerciële aanbieding of advies te worden beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de op de website gepresenteerde informatie te wijzigen. Via onze website kunt u kunst en antieke objecten online ter taxatie aanbieden. Verder op onze website leest u meer over het taxatieproces.

Functioneren van de website

Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet garanderen. Antiekcheck is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Antiekcheck is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet. Antiekcheck kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor middels deze website of anderszins langs elektronische weg optredende fouten en vertragingen in het verstrekken van informatie door u of door Antiekcheck.

Op onze website maken wij gebruik van systemen van derde-partijen voor de betaling via uw eigen bank voor de taxatie. Antiekcheck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van een storing aan de systemen van uw bank. Bij een eventuele storing, dient u contact op te nemen met uw eigen bank.  Wij raden u aan om uw laptop of smartphone te voorzien van adequate veiligheidssoftware, wij aanvaarden geen enkele risico welke kunnen voortvloeien uit uw bezoek aan onze website. 

Antiekcheck behoudt zich het recht voor om de disclaimer en de overige documenten te allen tijde te wijzigen en de updates op de website te plaatsen. Wij adviseren u daarom om deze documenten van tijd tot tijd te raadplegen.

 

Start nu een online taxatie
of bekijk onze prijzen